Gezinshuis


In ons gezinshuis hebben wij plaats voor 5 kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen.

Onze drijfveren zijn de kinderen, levenskracht en plezier. Wij proberen vanuit een positieve instelling, duidelijke structuur en regels (welke voor ons normale leefregels zijn) kinderen een veilig, warm en gezellig thuis te bieden en hen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Wij bieden intensieve zorg met aandacht voor het individuele kind. Wij geven opvoeding,verzorging en behandeling binnen de kleinschaligheid van ons gezinssysteem. Wij helpen de jongeren met zelfverzorging, schoolse activiteiten en het invullen van vrije tijd zoals sport, muziek, hoe om te gaan met leeftijdsgenoten enz. Plaatsingen binnen ons gezinshuis betreffen perspectiefbiedende plaatsingen (naar verwachting kunnen deze kinderen dus niet meer thuis wonen) in de leeftijd van 12 tot 20 jaar jaar waarbij o.a. nauw samengewerkt wordt met biologische ouders.

Wij hebben ons laten inspireren door en werken volgens de basic – trust methode. Gezinshuis ’t Zwaluwnest heeft meerdere kinderen langs zien komen en gaan. Ook in een zwaluwnest wonen jonge zwaluwen die uitvliegen wanneer begeleiding niet meer nodig of mogelijk is.

Gezinshuis ’t Zwaluwnest is ISO 9001 gecertificeerd. Hier kunt u daar meer over lezen.

De brochure over gezinshuizen “de kracht van het gewone leven” leest u als PDF hier: Brochure_Gezinshuizen