Gezinshuis


In een gezinshuis is sprake van een of meer professionele opvoeders, de gezinshuisouders. Deze gezinshuisouders zijn er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten en deeltijd werken. Continuiteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jeugdige de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding, accent op het normale leven en, indien mogelijk, goed contact met het eigen netwerk van de jeugdige.

In ons gezinshuis hebben wij plaats voor 5 kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen.

Onze drijfveren zijn de kinderen, levenskracht en plezier. Wij proberen vanuit een positieve instelling, duidelijke structuur en regels (welke voor ons normale leefregels zijn) kinderen een veilig, warm en gezellig thuis te bieden en hen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Wij bieden intensieve zorg met aandacht voor het individuele kind. Wij geven opvoeding,verzorging en behandeling binnen de kleinschaligheid van ons gezinssysteem. Wij helpen de jongeren met zelfverzorging, schoolse activiteiten en het invullen van vrije tijd zoals sport, muziek, hoe om te gaan met leeftijdsgenoten enz. Plaatsingen binnen ons gezinshuis betreffen perspectiefbiedende plaatsingen (naar verwachting kunnen deze kinderen dus niet meer thuis wonen) in de leeftijd van 14 tot 21 jaar jaar waarbij o.a. nauw samengewerkt wordt met biologische ouders.

Wij hebben ons laten inspireren door en werken volgens de basic – trust methode. Gezinshuis ’t Zwaluwnest heeft meerdere kinderen langs zien komen en gaan. Ook in een zwaluwnest wonen jonge zwaluwen die uitvliegen wanneer begeleiding niet meer nodig of mogelijk is.

Wij hebben op het terrein van ons gezinshuis twee Tiny Houses. Hier wordt gewerkt aan zelfstandigheid voor jongeren vanaf ongeveer 17 jaar.

Gezinshuis ’t Zwaluwnest is ISO 9001 gecertificeerd. Hier kunt u daar meer over lezen.

De brochure over gezinshuizen “de kracht van het gewone leven” leest u als PDF hier: Brochure_Gezinshuizen